V rámci “Nemilanského trojúhelníku” jsme si vytvořily několik pravidel, kterými jsme se během navrhování řídily. Pravidla vycházela z diskuze s obyvateli Nemilan a z rozhovorů se zastupiteli Městské části.
Snažily jsme se zachovat, co se zachovat dá. V návrhu ponecháváme téměř všechny současné chodníky a vzrostlou zeleň. Vytváříme nový, zpevněný mlatový povrch. Místa, která byla pohledově nepěkná se snažíme osadit lučním kvítí, které je, co se používání ve městech týče, velmi oblíbené a krajináři chválené. Přidáváme několik typových laviček a bloků multifunkčního posezení. Využíváme současný zdroj vody ze studny, který místo v horkých letních měsících osvěží.
Zásahy jsou etapizovatelné a v rámci rozpočtu proveditelné. 
Z ne příliš navštěvovaného místa chceme vytvořit místo, kde budou lidé rádi trávit čas a to ne jen během čekání na autobus.
1. Zachování původních cest

V rámci úspory financí a zadání ze strany Městské části, jsme se snažily o co největší zachování stávajících funkčních ploch. Na tomto schématu jsme chtěly ukázat, že pracujeme se stávajícími chodníky, které jsou dle našeho pohledufunkční
a prostoru stále dobře slouží.

2. Nové mlatové plochy
Uprostřed “Nemilanského trojúhelníku” jsme vytvořily novou “potkávácí” plochu. Náměstíčko s posezením a malým pódiem okolo zasazeného stromu. Druhá mlatová plocha by vznikla za zastávkou. Měla by sloužit jako volný prostor s případným multifunkčním posezením.

3. Autobusová zastávka
Autobusová zastávka bude předmětem samostatného řešení a návrhu nového, současného příštřesku, který bude odpovídat měřítku Nemilan a bude sloužit lidem, kteří jej budou využívat. 
4. Parkové úpravy/záhony

Vyznačené části jsou plochy navrhovaných 
parkových úprav. Tyto plochy by měly pozvednout vzhled celého prostoru a z “temnějších” zakoutí udělat světlá a pohledově pěkná místa.
Hlavní prostor - podium, strom a mlat

Hlavní prostor je určen k setkávání kamarádů, dětí, rodičů i prarodičů. Tento střed trojúhelníku je přírozenou křižovatkou pěších cest. Celý prostor slouží jak procházejícím, tak aktivně či pasivně odpočívajícím, kteří sem vnáší život. Celá plocha je zpevněna mlatem. Mlat je velmi pevný, odolný a zároveň propustný materiál. V horkých letních dnech navíc méně akumuluje teplo a nepříspívá k přehřívání prostoru. 
Autobusová zastávka

Rozšíření prostoru pro čekající. Podoba autobusové zastávky bude rozpracována v další fázi této studie.
Vodní prvek

V létě osvěží a oživí celý prostor. Podoba vodního prvku bude rozpracována v další fázi této studie.

Městská louka

Trávník jsme sice trochu zmenšily, zato jsme ho nahradily městskou loukou - vysokými travinami s lučním kvítím.  Louky jsou nejen krásné, ale zároveň jsou velmi bohatým ekosystémem, přirozeně zadržují vodu, udržují prostor o několik stupňů chladnější než trávníky a jsou naprosto nenáročné. Sečou se jen jednou až dvakrát ročně. 
Staronová cesta
Z často využívané, ale neoficiální a velmi nevzhledné zkratky vytváříme plnohodnotnou cestu lemovanou rákosy a dalšími travinami, nenáročnými na údržbu.
Byla i besídka a přišlo 30 lidí!
Možná spíš na chlebíčky...
Autorky: Barbora Kudelová, Kristýna Sirová
Lokace: Nemilany
Rok: 2021